TIN MỚI
Home / Tag Archives: giải pháp

Tag Archives: giải pháp

Giải pháp sử dụng kệ chứa hàng trong kho

Giải pháp sử dụng kệ chứa hàng trong kho

* Sử dụng được 70% diện tích kho * Chi phí đầu tư thấp, nhưng số lượng nhiều hơn. * Thuận lợi cho việc sử dụng đa dạng các loại xe nâng * Có thể lưu trữ hàng hóa với mật độ cao * Giảm diện tích dành cho lối đi xe nâng hàng * Thích hợp cho việc lưu ... Xem thêm »