TIN MỚI
Home / TIN TỨC / Các kho giá kệ chứa hàng Amazon sẽ có 10000 robot

Các kho giá kệ chứa hàng Amazon sẽ có 10000 robot

Amazon hiện đang sử dụng khoảng 1.000 robot của Kiva Systems (một công ty được Amazon mua lại với giá $ 775,000,000 trong năm 2012) giá kệ để phục vụ các đơn đặt hàng của khách hàng.

Các kho giá kệ chứa hàng Amazon sẽ có 10000 robot

Các kho giá kệ chứa hàng Amazon sẽ có 10000 robot

Theo báo cáo của CNN Amazon sẽ có 10.000 robot như vậy vào cuối năm nay. Giám đốc điều hành Jeff Bezos đã tiết lộ kế hoạch tăng gấp đôi xuống robot trong một cuộc họp cổ đông và nhấn mạnh rằng mặc dù các chủ đề khoa học viễn tưởng nổi tiếng với cuộc nổi dậy robot, và con người sẽ mất việc làm là kết quả do lực lượng lao động robot tăng lên.

Hãy xem xét những gì Amazon đã làm với 1.000 robot hỗ trợ nhân viên nhà kho, sau đó tưởng tượng những gì xảy ra nếu số lượng đó tăng lên 10000. Tất cả hàng tồn kho được lưu trữ trên các giá kệ để hàng, và các giá kệ chứa hàng để hàng này được robot tương tác an toàn từ phía dưới. Khi một robot xác định kệ chứa hàng cần vận chuyển , nó xoay bên dưới gầm của giá kệ và trở thành một chiếc xe nâng vận chuyển hàng hóa bên trong giá kệ để hàng.

Link: Các kho giá kệ chứa hàng Amazon sẽ có 10000 robot

About giakecongnghiep